★☆★ AFL Mix Challenge CUP 2012 Vol.1         2012年1月14日 結果 ☆★☆
優勝 AMIGO
第2位 Staygold
第3位 GIOCATORE-B
第4位 GIOCATORE-A 優秀選手賞
【予  選】
チーム名 Staygold AMIGO GIOCA-A GIOCA-B 得点 失点 得失 勝点 順位
Staygold   2-1 1-1 4-0 2 1 0 7 2 +5 7 1
AMIGO 1-2   1-1 3-1 1 1 1 5 4 +1 4 2
×
GIOCATORE-A 1-1 1-1   2-2 0 3 0 4 4 0 3 3
GIOCATORE-B 0-4 1-3 2-2   0 1 2 3 9 -6 1 4
× ×
<順位決定戦第1試合>
予選3位VS予選4位 GIOCATORE-A ×   0-0   ○    (PK0-1) GIOCATORE-B
<順位決定戦第2試合>
予選1位VS予選2位 Staygold ×   1-3   ○ AMIGO